Startsida Aktiviteter Kost Mental träning och Mindfulness Massage För företag Kontakt

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på medarbetare.
En sund livsstil och goda hälsovanor hos medarbetarna är avgörande för en välmående arbetsplats.

Anställdas hälsostatus och livsstil är en avgörande faktor för prestationsförmåga, stresstålighet och arbetseffektivitet.
Genom att aktivt främja en god livsstil hos dina anställda:

 • ökar företagets produktivitet
   
 • minskar sjukfrånvarokostnaderna för företaget.

Jag kan erbjuda ditt företag:

 • svensk klassik massage som är ett effektivt sätt för att lösa spänningar i musklerna och öka välbefinnande.
   
 • olika motionsformer som anpassas till medarbetares behov med mål att de ska må bättre, få ökad livskvalitet samt utnyttja sin arbetskapacitet på ett bättre sätt och minskar riskerna för sjukdomar.
   
 • mindfulness kurs eller mental träning för att motverka stress.

Samtliga av mina aktiviteter kan utföras ute på företaget. På detta vis kan vi minska arbetstidsbortfallet för företaget samt förenkla
för anställda att ta del av tjänsterna.

Kom ihåg att sjukfrånvaro kostar ditt företag.
Insatsen för en förebyggande friskvård är en kostnadseffektiv lösning.

Jag kan hjälpa ditt företag och dina anställda att må bättre.